Landbruksdirektoratet leverte 15. desember sin utredning om de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren til Landbruks- og matdepartementet.

Q-Meieriene er glade for at Landbruksdirektoratet i utredningen slår fast at de konkurransefremmende tiltakene i PU har bidratt betydelig til dagens konkurranse og dynamikk i dagligvarehandelen.

Direktoratet er også helt tydelige på at en avvikling av disse tiltakene både vil svekke konkurransen og gi insentiver for økt import av meieriprodukter, helt i tråd med Q-Meierienes innspill underveis i utredningsarbeidet.

Utredningens overordnede konklusjoner er viktige for alle i meierisektoren, og vi er sikre på at regjeringen vil legge vekt på dette i sitt videre arbeid.

Vi i Q-Meieriene lover at vi skal kjemper videre for økt konkurranse, mangfold og valgfrihet til det beste for forbruker og bonde.

 

Bilder til saken: