Her er svar på noen vanlige spørsmål om Q-Meieriene.  
Skulle du ha noen andre spørsmål er det bare til å sende oss en melding. 

Vil Q-produktene som selges på hoteller og i kantiner også komme i salg i butikkene?

Storhusholdningsprosjektet vårt har gitt oss mulighet til å tilby mange spennende nye varer til bl.a. kiosker, hoteller og kantiner. På sikt vil nok noen av disse produktene også finne veien til matvarebutikkene.

Hva betyr det at Q-Meieriene er eid av en stiftelse?
Q-Meieriene eies av Kavlifondet. Stiftelsen er eneeier av Kavli-konsernet, som igjen er eier av Q-Meieriene. Dette betyr at utbyttet fra selskapet går til Kavlifondet. Stiftelsen formål er å støtte humanitær bistand, vitenskap og kultur. Hvert år bevilger stiftelsen midler til ulike prosjekter innen de nevnte områdene. Tildelingen gjøres av styret i Kavlifondet og er helt uavhengig av konsernets øvrige virksomhet. Mer informasjon: www.kavlifondet.no

Kan jeg besøke Q-Meieriene sine meierier?
Vi pleier ikke motta besøk på våre meierier. Dette av hensyn til hygiene- og sikkerhetskravene som er knyttet til matproduksjon.

Hvilke næringsstoffer er det i meieriprodukter?
Vår ernæringsrådgiver har her laget en oversikt over ernæring og næring i meieriprodukter.

Hvem er det som eier ideene som dere får inn?
Ved å publisere en idé eller et forslag er den «alles ide» og enhver kan fritt utvikle nye ideer bygget på denne. Bidragsytere fraskriver seg således eventuelle immaterielle rettigheter og krav i det publiserte materiale og Q-Meieriene står fritt til å ta i bruk innsendte bidrag og gjøre endringer i dette. Om ideen din blir brukt ønsker vi i noen sammenhenger å kreditere ideskaperne på vår hedersvegg. Dette er noe vi avklarer med dere i forkant.