Forbipasserende sperret opp øynene da Q-sjef, Kristine Aasheim, avduket en 5,5 meter høy melkekartong midt på Oslo S mandag morgen. Målet er å mobilisere til et felles heiarop for konkurranse i meierisektore

I de hektiske morgentimene på Oslo sentralbanestasjon viste forbipasserende sin støtte ved å trykke på den store røde knappen og bidra med sitt «heiarop». Klokken 08.00 mandag morgen har over 8000 allerede gitt sin stemme. 

— Tilskuddsordninger i meieribransjen er kanskje ikke det folk går og tenker på, men uten denne ordningen mister forbrukeren innovasjon og mangfold i butikkhyllen. Vi vet at 8 av 10 ønsker seg mer konkurranse, de vil ikke ha meierimonopolet tilbake, sier Aasheim.

Tilskuddene som Q, og de andre uavhengige meieriene, mottar skal sikre norsk konkurranse mot superdominante Tine, som fortsatt har opp mot 80 prosent andel av dagens meierimarked.

— Endrede rammebetingelser vil ta livet av norske konkurrenter. Det vil i ytterste konsekvens føre til høyere priser, dårligere utvalg og økt import. Forbrukerne vil ende opp som den store taperen, sier Aasheim.

Hun presiserer at Q betaler rundt 80 millioner mer i avgifter til prisutjevningsordningen for melk enn de får i tilskudd.


På lag med forbrukerne
Flere Q-fans har engasjert seg og uttrykt frustrasjon over den pågående kampen. Blant annet den profilerte matredderen Mette Nygård Havre. Hun ønsker å fortsatt kunne ta selvstendige og bevisste valg i butikkhyllen. 

— Konkurranse blant meieriene fremmer innovasjon og gir oss forbrukere stadig flere produkter å velge blant. Hver eneste dag velger jeg hvilke produkter jeg ønsker å kjøpe i butikken. Hvis jeg finner produkter som snakker til meg på en positiv måte og som hjelper meg til å bli en bedre matredder – ja, så er det de produktene jeg velger, sier hun.

Hanne Stedje sier seg enig.

— Jeg opplever at Q-Meieriene lytter til oss forbrukere, og det synes jeg er veldig viktig. De bidrar med konkurranse og er med på å sikre mangfold og nyskaping. Fortsett med det, oppfordrer hun.

 

Under utredning
Samtidig som heiaropene tikker inn, skjer det mye i kulissene. 15.desember la Landbruksdirektoratet frem «Utredningen for konkurransefremmende tiltak i PU-ordningen for melk». Den 191-siders lange rapporten utreder nåværende og fremtidige rammevilkår for meieribransjen i Norge.

— Vi er glade for at våre innspill har blitt tatt hensyn til. Rapporten slår fast at det er svak konkurranse i meierisektoren og tydeliggjør at dersom forbrukerne skal få bedre tilbud må de konkurransefremmende tiltakene styrkes, ikke avvikles. Samtidig frykter vi at Landbruks- og matdepartementet vil falle ned på en annen beslutning og at konkurransen kan svekkes gjennom politiske vedtak denne våren, sier Aasheim.

Rapporten er sendt på høring, og som en del av høringsprosessen får aktørene i meierisektoren mulighet til å gi innspill. Tilsvar på rapportens innhold må være Landbruks- og Matdepartementet i hende innen 27.januar.

Q-sjefen understreker at selv om kartongstuntet er gjort med glimt i øyet, ligger det et alvor bak.

— Vi mobiliserer for å hindre en tilbakevending til Tines melkemonopol og ber om at både vi og forbrukerne blir hørt.

Du kan også gi ditt digitale heiarop her! 

Bilder til saken: