Antibiotika

I mange land brukes antibiotika for å forebygge sykdommer, men i Norge brukes det kun for å behandle syke dyr. Målrettet jobbing for god dyrehelse i mange år, har gitt mindre sykdom og mindre behov for antibiotika. Norske kyr har generelt god helse og Norge er blant de beste i verden på restriktiv bruk av antibiotika i husdyrhold.

Bakterier

Bakterier finner vi overalt, men de trives best i fuktighet og varme. Bakterier er både venner og fiender. De fleste bakterier er livsviktige for livsprosessene i naturen, selv om enkelte av dem kan fremkaller sykdom hos planter, dyr og mennesker. Dette skjer ved at de produserer giftstoffer eller bryter ned celler og vev. Noen av bakteriene som kan forekomme i kumelk kan være farlige for mennesker. 

Celletall

Q- meieriene analyserer melka for å sjekke celletall. Det måles i antall celler pr milliliter melk. Det finnes alltid en viss mengde celler i melka. Når celletallet øker er det kuas immunforsvar som mobiliserer for å forsvare seg mot en infeksjon eller en annen form for belastning.

Frie Fettsyrer

Frie fettsyrer oppstår ved lipolyse og betyr at den beskyttende membranen rundt fettkulene blir ødelagt og melkefettet vil spaltes av enzymene som naturlig finnes i melka. Frie fettsyrer måles nå i tallverdier, og ikke på smaksfeil som tidligere. Høyt innhold av frie fettsyrer i kumelk resulterer i melk og melkeprodukter med harsk, besk, bitter smak og klumpete konsistens gjør at melken koagulerer og blir dårlig før den går ut på dato.

Sporer og sporedannelse

Melk fra juret er sporefri, derfor vil alle sporer tilføres etter at melka har forlatt juret. Siden fôret har brakt sporene inn i fjøset er det selvsagt at møkka fra kua vil inneholde sporer. Sporene overlever gjennom fordøyelsen.