Våre verdier

Vi i Q-Meieriene lever av å lytte til forbrukerne, og i år gjør vi et betydelig taktskifte. Vi inviterer forbrukerne inn til oss, til en aktiv dialog på våre nye nettsider. Hos Q-Meieriene er forbrukeren sjefen. Vi har ambisjon om å ha nærkontakt med enkeltforbrukere og grupper av forbrukere.

Vi har en ledestjerne som vi ønsker å etterleve hver eneste dag.

Historien om Q

Q-meierienes historie er ikke bare en historie om melk og Skyr®. Det er en unik historie om konkurranse og nytenkning i et marked som tidligere var monopolisert.

Vanlige spørsmål

Her er svar på noen ofte stilte spørsmål om Q-Meieriene.   

Samfunnsansvar

Det er Kavlifondet som eier Kavlikonsernet som igjen eier Q-meieriene.Mens noe av overskuddet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, brukes resten til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Kavlifondet

Kavlikonsernet, som Q-Meieriene er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse.

Miljøansvar

Q-meieriene tar samfunnsansvar i den daglige driften og arbeider aktivt og målrettet med å redusere belastningen på miljøet