Fakta om Q Klimamelk

Q Klimamelk er helt vanlig melk fra Norske kuer som raper mindre og har det godt. Q klimamelk kommer fra kuer som slipper ut mellom 25 – 30 % mindre metan. Dette får vi til ved at kuene spiser et fôrtilskudd som heter Bovaer. Det reduserer metanproduksjon i vommen på kuen. I tillegg til metanhemmere i fôret så kommer denne melken fra 3 gårder som ligger nært meieriet, så melken transporteres kort. Andre tiltak gårdene gjør er å produsere eget kraftfor, montere solceller og kuene produserer mer melk per ku enn landsgjennomsnittet. Vi vil skille denne melken som en helt egen varestrøm og egen kartong i butikken slik at vi kan tilby forbrukere valgfrihet i butikkhyllen.  
 
For hver ku som spiser dette fôret så reduserer vi hele 1 tonn med CO2-ekvivalenter per år. Det betyr at for hver tredje ku som spiser dette tilskuddet i fôret så reduseres utslippene tilsvarende en familiebil (!). Hvis alle quuene spiser dette fôret så reduserer Q totalt 14.000 tonn med CO2-ekvivalenter. Derfor er målet vårt er at ikke bare våre, men at alle kuer i Norge skal redusere klimaavtrykket sitt. Dette er et viktig tiltak mot å nå målet om å bli klimapositiv innen 2030.  
 

Fôrtilskudd reduserer metanutslippet til Qua

Ved å tilsette det metanhemmende tilskuddet Bovaer (også omtalt som 3-NOP) i fôret til kuene kan vi redusere metanutslippet. Bovaer lages ved å blande 2 naturlige byggesteiner Nitrat (salpetersyre) og en alkohol (Propandiol). Nitrat finnes naturlig i rødkløver og i bladgrønnsaker. Kun små mengder Bovaer trengs for å få effekt, 1/4 teskje per ku per dag er tilstrekkelig. Bovaer er vurdert som trygt, og vil ikke påvirke kuas velvære eller melka på noen måte. Dette er også grundig testet og godkjent av både EFSA (Den Europeiske myndighet for næringsmiddel trygghet) og Mattilsynet i Norge. 
 
Akkurat som det er tilsetningsstoffer i menneskemat, er det tilsetningsstoffer i maten til kua. Dette kan for eksempel være vitaminer, mineraler som jod, aminosyrer, aroma og smaksstoffer. Disse tilsetningsstoffene er avgjørende for at kua skal ha god helse.

 

Hvordan beregner vi 25% redusert klimaavtrykk på melken?

Kuene på disse gårdene bidrar til å slippe ut mindre metan fordi de raper mindre enn landsgjennomsnittet, så det blir færre rap å fordele pr. liter melk. 
 
Kvaliteten på fôret som kua spiser er avgjørende for effekten av metanreduksjon, så vi følger vi opp med kontinuerlige analyser for hver gang det gjøres endringer i fôringen hos bonden. De første resultatene våre ser veldig bra ut og en stor årsak til det er at alle gårdene har veldig god fôrkvalitet og en over gjennomsnittet høy melkeproduksjon per ku. Her har vi fått en dokumentert effekt på opptil 28% reduksjon av metangass. Når vi vet at mellom 50-70% av det totale utslippet til kua er metan, og vi har gjort flere klimatiltak på de gårdene som produserer Q Klimamelk gir det et godt totalresultat. Samtidig har disse gårdene en veldig god drift av gården sin og produserer i snitt 13% mer melk per ku enn det som er gjennomsnittet i Norge. Den totale effekten blir 25% lavere klimaavtrykk på melken.
 

Dyrevelferd

Det er ikke påvist noen negative effekter på kuene ved bruk av Bovaer. I Europa har flere land og produsenter gode erfaringer med dette tilskuddet og kan vise til gode resultater og en reduksjon av klimaavtrykket. Kuenes helse eller velvære virker ikke å bli påvirket, og de spiser like godt som før. Den største forskjellen er at de raper mindre. For visste du forresten at det er den veien de slipper ut mest metan? 

Det finnes ikke mange produkter på markedet i dag som er så grundig testet som Bovaer. Forskningen på dette har pågått i over 10 år og alle vitenskapelige forsøk viser at dette er trygt å bruke. Produktet har også gjennomgått strenge tester for toksikologi, sikkerhet og effekt og fikk derfor en EU-godkjenning. Bovaer ble godkjent for bruk i Norge i desember i 2022.

Klimamelk overalt

Q Klimamelk hentes fra gårdene til Q-bøndene Kari, Frida og Tormod. Det betyr at vi starter med 220 kuer, men vi er klare til å øke med flere. Q-bøndene som leverer til Q-Meieriene, har til sammen ca. 14 000 kuer. Dersom alle på sikt kan få et metanhemmende tilskudd vil det gi oss mer klimamelk og større effekt ved reduksjon av klimaavtrykket.  
14.000 Qer utfordret sommeren 2023 alle de 206.000 TINE kuene til klimakamp. Slik bidrar vi til å få opp tempoet på grønn innovasjon. I tillegg ser vi alltid etter mer klimavennlige løsninger. Klimamelken til Q transporteres til Q-Meieriet på Gausdal og pakkes i d-pak som gjør at vi får enda større utnyttelse av plassen i de samme bilene hvor der det allerede er Q produkter som skal ut til hele landet, fra før.   

Meieriet på Gausdal

Melken tappes fra melketanken hos bonden og pumpes inn på helt egne tanker på hjørnesteinsbedriften, Q-Meieriet, i hjertet av Gausdal. Når den er klar tappes den i en egen kartong som også har et helt eget design, hvor en av Quene våre nå faktisk har blitt kjendis. For ta en titt på kartongen - vet du hvem Qua på fremsiden av kartongen er? Nyt synet av klimamelk-Qua Skjønnheten! Er hun ikke fin? Du visste kanskje heller ikke det aller første partiet av Q-Klimamelk ble hentet og levert av melkemann og sjåfør Vidar (75) i juni 2023.  Da var det 25 år siden han leverte det aller første lasset med Q-melk til Q-meieriet på Gausdal. En melkevei og reise både han og vi i Q er veldig stolte av!  

Velg Q Klimamelk- gjør en klimaforskjell!

Fra september 2023 kan alle som ønsker å gjøre en forskjell for klima og digger Q-melk få muligheten til å velge en melk med lavere klimaavtrykk enn den vanlige. Det kan ligge stor kraft og klimagevinst i et lite glass dersom mange velger det!  
For oss i Q er vi opptatt av mangfold og valgfrihet for forbruker. Derfor vil vi skille ut Q-Klimamelk som en helt egen varestrøm, og som du vil finne og i den helt særegne kartongen i melkehyllen. Slik fortsetter vi med det som er vårt samfunnsansvar og mandat etter at melkemonopolet i Norge ble opphevet; nemlig å tilby forbrukere valgfrihet i butikkhyllen. Håper du vil plukke den med deg når du ser den i hyllen og bli en viktig bidragsyter i vårt klimaløft!  

Q-fansen vil at Q-Meieriene skal være først!

I september lanserer vi Q-Klimamelk med 25% mindre klimaavtrykk.

Quene spiser et fôrtilskudd som gjør at litt mindre metangass

-Vi starter med produksjon i Gausdal, med melk fra tre løsdrift-gårder med til sammen 220 kyr, forteller Baustad videre. Kari Myhre, som er med i innovasjonsprosjektet for Q Klimamelk, sier: «Dette er spennende og en mulighet vi vil være med på. Det å være Q-bonde i 2023 krever at vi hele tiden følger med og er i forkant. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.» 

-Vårt mål er å gi dette fôrtilskuddet til alle våre 14 000 kuer innen tre år, signaliserer en offensiv Baustad. -Det tror jeg er mulig å få til, med våre Quuule Quuer og proffe melkeprodusenter, sier hun. 

Q-Meieriene har ambisjon om å bli klimapositiv innen 2030
Allerede i 2017, etter utfordring fra matredder Mette Nygaard Havre, endret vi datomerkingen på all Q-melk til «Best før, men ikke dårlig etter». Det fikk tusenvis av forbrukerne til å se, lukte og smake før de heller ut melk som har “gått ut på dato”, forteller Q-sjefen Kristine Aasheim. 

-Å oppmuntre oss selv og andre til matredding er en prioritert Q-oppgave, og derfor deler vi også ut Matredderpris til enkeltpersoner og organisasjoner som gjør en ekstra innsats, sier Q-sjefen. Engasjementet rundt matredding og bærekraft, inspirerte oss til å sette ambisjonen om å bli et klimapositivt meieri innen 2030.

Q-fansen ønsker å gjøre smarte valg, og derfor forventer de nå at vi tar ansvar for å redusere CO2-utslippet som kommer fra alt vi gjør også, helt fra kua til frokostbordet ditt. En kartlegging av verdikjeden viste at 85% av vårt klimaavtrykk kommer fra kua, så da må vi sette inn kreftene der.
 

Hva er neste «greie» da?

25% redusert klimaavtrykk utgjør cirka 14.000 tonn av det totale CO2-utslippet hele Q-Meieriene står for. Det er et stort tall, men vi må ta inn over oss at vi har kort tid og fortsatt lang vei frem til å bli et klimapositivt meieri, konstaterer Q-sjefen. 

For å nå dette målet er vi avhengig av at Q-fansen hjelper oss med løsningsforslag og tar gode valg på veien, sier Aasheim. Å redusere metanutslippet fra kuer er på dagsorden globalt, og er jammen ikke en enkel oppgave å løse. Derfor er dette en perfekt oppgave for Q, sier Aasheim. -Vi elsker utfordringer! 

I andre land snakkes det nå om å legge CO2-avgifter på matproduksjon, og vi vet at Q-fansen ønsker å gjøre gode valg. Det betyr at klimavennlig produksjon vil gi konkurransekraft fremover. Vi ønsker oss som vanlig innovasjon, mangfold og endring – nå med mer tempo i CO2-reduksjon. 

Konkurranse driver oss videre

Regjeringen har nylig foreslått betydelige endringer i rammebetingelsene til Tines konkurrenter, som rammer Q-Meieriene spesielt. Konkurransetilsynet, Landbruksdirektoratet og Forbrukerrådet har alle gitt faglige og krystallklare råd om at dette vil svekke konkurransen. 

Vi mener at Q-Meieriene har en viktig rolle i år drive innovasjon og utvikling i norsk meierisektor, i samarbeid med egne bønder. Konkurransen sikrer at vi maksimerer norsk melkeproduksjon, i kampen mot import. Det håper vi regjeringen nå forstår, og skrinlegger sine forslag om å svekke konkurransen.

Kristine og Camilla avslutter: -Vi har Q-melkeprodusenter som Kari, Simen og Tormod, som er med på å utfordre det etablerte, og som bidrar til at vi nå kan gi Q-fansen Norges første melk med 25% mindre klimaavtrykk, nemlig Q Klimamelk! Gled dere til september!

Artikler

Q-MEIERIENE «DOBLER INNSATSEN» I KAMPEN MOT MATSVINN

Q-Meieriene er kjent for å lansere forbrukerdrevne innovasjoner og var de første til å lansere begrepet «Best før, ikke dårlig etter». - Derfor er vi glade for å være de første som tilbyr dobbel datostempling for å forenkle forbrukerens hverdag og redusere matsvinn!

Lille Q-Meieriene inspirerer Europa til å endre datomerkingen

– Over en periode, har EU testet ulike former for datomerking, nettopp med formål om å redusere matsvinn, forteller Annette Waage Jung, Innovasjonsdirektør i Q-Meieriene. Det er gjort mange forbrukerundersøkelser i EU som dokumenterer at denne tilleggsmerkingen er veldig nyttig. Merkingen gjør at forbruker er flinkere på å lukte, se og smake på produktet og med dette reduserer vi matsvinn. 

Q-melk med lengre holdbarhet

Q-Meieriene har jobbet iherdig for å gjøre forbedringer på sine to meierier i Gausdal og på Jæren. Resultatet er en friskere Q-melk med to dager lengre holdbarhet.

Per Arne er årets forbrukerinnovatør

Fra idé til butikk. Per Arne Einarsen fra Bergen utfordret Q-Meieriene til å følge den gode magefølelsen. Nå finner du idéen hans, Q Kefir, i meierihyller over hele landet. 

Årets matreddere: — Dette er våre nye forbilder!

I fjor reddet Jan Erik og Kysthagen flere tonn gulrøtter fra å havne i søpla, nå har de vunnet prisen «Årets matredder 2022». Samtidig gikk 9. trinn på Gursken ungdomsskule helt til topps i Q matredderkonkurranse, der målet var å lage retter av råvarer som ellers hadde blitt kastet. 

Ble overrasket på kontoret: — På tide!

Gründerne i Holdbart mener det bare er tull å kaste mat på grunn av dato, uten å sjekke om den er blitt dårlig. Ved å kjøpe overskudddsvarer fra produsenter, grossister og importører bidrar de til å redusere matsvinn i flere ledd.

Fikk Q Matredderprisen: —  Wow, så kult!

I Unge Kokkers verden henger sunn og smakfull mat tett sammen med ivaretakelse av miljøet. Dette lærer de også bort til barn og ungdom. Nå har de mottatt Q Matredderprisen for sitt brennende engasjement.